ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

รับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 1 ตำแหน่ง

complaint person
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากับผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test