มพบ. จัดโครงการ ‘เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus)

news pic VolunteerSafethaibus 1

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดโครงการ ‘เยาวชนการอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ทำอย่างไรอาหารจะปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ

600310 fblive2
คุณรู้ไหม 50% ของยาปฏิชีวนะทั่วโลก ถูกใช้ในทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อและการเจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งเคยรักษาได้ในอดีต  
คนตายปีละ 38,481คน คนป่วยเป็นแสน สูญเสียทางเศรษฐกิจ 4,0000 ล้านบาทต่อปี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test