ยังไม่จบ !! ผู้เสียหายคดีรถตู้โดยสาร กรุงเทพ – จันทบุรี อุทธรณ์คำพิพากษา ขอให้ศาลสั่ง หจก.คิวรถตู้คันเกิดเหตุ ร่วมรับผิดกับ บขส.

 

 

 

bus300162 2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำกลุ่มผู้เสียหายคดีรถตู้โดยสาร กรุงเทพ – จันทบุรี อุทธรณ์คำพิพากษา ขอให้ศาลสั่ง หจก.คิวรถตู้คันเกิดเหตุ ร่วมรับผิดกับ บขส. เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้บริโภค และกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่ตัวในการให้บริการ และการจัดการความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสารดังกล่าว  ได้เข้ายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2017 วีเจทรานสปอร์ต และนางวาสนา จันทร์เอี่ยม ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้บริโภค และกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่ตัวในการให้บริการ และการจัดการความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่โดยสารมากยิ่งขึ้น

เหตุจากกรณี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร สาย กรุงเทพ – จันทบุรี หมายเลขทะเบียน 15-1352 กรุงเทพมหานคร พุ่งข้ามเลนไปชนรถกระบะที่แล่นสวนทางมาอย่างรุนแรง จนเกิดเพลิงลุกไหม้รถทั้งสองคัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากรถตู้โดยสารทั้งหมด 14 ราย ส่วนผู้โดยสารในรถกระบะเสียขีวิต 11 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 25 ราย นำไปสู่การยื่นฟ้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2017 วีเจ ทรานสปอร์ต เป็นจำเลยที่ 1 นางสาววาสนา จันทร์เอี่ยม เป็นจำเลยที่ 2 และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.เป็นจำเลยที่ 3 ต่อศาลจังหวัดจันทบุรี เรียกค่าเสียหาย รวมกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดจันทบุรีได้พิพากษาให้ บขส. และ ทายาทคนขับในฐานะจำเลยร่วม ร่วมรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมกว่า 20 ล้านบาท และได้ยกฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวรถตู้คันเกิดเหตุ และผู้จัดการคิวรถตู้ดังกล่าว 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test