ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาคดีเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน หลังต่อสู้คดีนานถึง 7 ปี

600622 newsffcเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น.  ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำสั่งขออนุญาตฎีกากรณีศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วันในฟ้องบริษัทประกันภัย ซึ่งมีคำสั่งไม่รับและยกคำขออนุญาตฎีกาเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะและข้อสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย


จากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารสิ่งก่อสร้างบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อปี 2553 จากเหตุชุมนุมส่งผลให้อาคารของศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน ร้านหนังสือดอกหญ้า และสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

โดยคดีนี้ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน ฟ้องบริษัทประกันภัย ในศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วันชนะคดี แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้ยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องภัยสงครามและก่อการร้าย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามสัญญาที่ทำไว้ เป็นเหตุให้ศูนย์การค้าฯ ต้องยื่นคำขออนุญาตฎีกาดังกล่าว

นายรัชพล ไกรจิรโชติ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน กล่าวว่า ศาลมีคำสั่งออกมาและคดีถึงที่สุดแล้ว แต่ก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลว่าจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

“ก่อนหน้านี้รัฐก็ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งความช่วยเหลือที่ได้รับยังไม่ค่อยเหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะแต่เดิมผู้เสียหายรายใหญ่ก็ได้รับความช่วยเหลือเท่ากับรายย่อย ซึ่งอาจรอดูผลคดีอื่นๆ ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็จะไปยื่นขอความช่วยเหลือพร้อมกัน” นายรัชพลกล่าว

ทั้งนี้ในส่วนคดีของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้นได้ยื่นขออนุญาตฎีกาเช่นกัน  แต่ศาลยังไม่ได้มีหมายนัดให้ไปฟังคำสั่งที่ขออนุญาตฎีกา 

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test