ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มพบ.เดินหน้าฟ้องคดีแบบกลุ่มโคเรียคิง ไม่เห็นด้วยบริษัทจะเยียวยาเฉพาะคนที่ร้องเรียน "ย้ำ"ควรเยียวยาทุกคน

600526 pannews

26 พ.ค. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโต้โคเรียคิง ไม่เห็นด้วยที่บริษัทจะเยียวยาเฉพาะคนที่ร้องเรียนควรเยียวยาทุกคนที่ซื้อกระทะ เพราะสินค้าไม่ได้มีคุณภาพตามที่โฆษณา และโฆษณาให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

ตามที่บริษัท Wizard Solution จำกัด หรือ Korea King (ประเทศไทย) ได้ชี้แจงผ่านสื่อว่า กรณีที่ไม่เข้าร่วมเจรจากับทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเมื่อวันที่ 25 พค. 60 ที่ผ่านมา เนื่องจากยืนยันจะขอเยียวยากับทางผู้บริโภคด้วยตนเอง และได้อ้างว่ามูลนิธิฯ ไม่ได้ส่งรายชื่อผู้บริโภคให้ เพื่อดำเนินการเยียวยาความเสียหาย และยืนยันพร้อมจะดูแลผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างดี นั้น

จากประเด็นการชี้แจงของบริษัทฯ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ความเห็นว่า การเยียวยาความเสียหายผู้บริโภคที่ซื้อกระทะโคเรียคิงควรจะได้รับการเยียวยาทั้งหมด ไม่จำเพาะแค่ผู้บริโภคที่ร้องเรียนมายังมูลนิธิฯหรือสคบ. ทั้งนี้ทางบริษัทฯ น่าจะมีรายชื่อลูกค้าทุกรายที่สั่งซื้อสินค้า ดังนั้นสามารถเยียวยาความเสียหายได้เลย มูลนิธิฯ จึงไม่จำเป็นที่ต้องส่งรายชื่อผู้บริโภคที่ร้องเรียนกับทางมูลนิธิฯ ให้กับทางบริษัท และขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนการทำงานของมูลนิธิ ฯ ที่ให้ความเป็นธรรมกับบริษัททุกบริษัทที่ผ่านมาเมื่อมีเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนต่อจากนี้ มูลนิธิฯและผู้บริโภคที่เสียหาย จะดำเนินการร่วมฟ้องคดีแบบกลุ่ม ตามขั้นตอนทางกฎหมาย หลังจากที่บริษัทไม่ให้ความร่วมมือเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้บริโภค

banner pan

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test