ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จี้กรมศุลฯ เปิดเผยข้อมูลราคาและการนำเข้ากระทะ

600519 newspan
19 พ.ค.60 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ เปิดเผยว่าประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงออกหนังสือตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ถึงกรมศุลกากร ขอให้เปิดเผยยอดนำเข้าและเปิดเผยราคากระทะที่แท้จริง เพราะ สคบ.ได้ตัดสินแล้วว่าเป็นการปลอมราคาจริง และโฆษณาเกินจริง

หลังจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคประกาศ ฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนผู้บริโภค กรณีกระทะโคเรียคิงที่โฆษณาเกินจริง ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้น ล่าสุดมีประชาชนส่งข่อมูลมาร้องเรียนที่มูลนิธิฯ จำนวนกว่า 70 ราย และยังเปิดให้ประชาชนส่งข้อมูลได้เรื่อยๆ แต่ขอให้ประชาชนส่งข้อมูลมาให้เร็วที่สุด

“หลังการรับเรื่องทางมูลนิธิฯ จะรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้บริโภค รวมมูลค่าความเสียหาย และร่างคำฟ้องแทนผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องการฟ้อง เพราะเป็นการฟ้องแบบกลุ่ม เมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วจะครอบคลุมปัญหาเดียวกันหมด อยากให้ประชาชนที่เดือดร้อนส่งเอกสารมาให้เร็วที่สุด” นางนฤมลกล่าว

การยื่นฟ้องให้ผู้บริโภคเตรียมหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการจ่ายเงิน เช่น สลิปการโอนงานผ่านธนาคาร หรือสลิปบัตรเครดิต
2. สำเนาบัตรประชาชน
โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ส่งทางไปรษณีย์ อีเมล์ :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test