ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

อ.ประสาทตั้ง 2 คำถามมติขึ้นค่าไฟ กกพ. ด้านผู้บริโภคให้ทบทวน มติ

600421 ft3
จากมติที่ประชุมของกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อ 19 เม.ย.60 มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์/หน่วย ถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 7 เดือนโดยเป็นผลจากราคาก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูง และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้ ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.50 บาท/หน่วย จากเดิม 3.38 บาท/หน่วย

600421 ft2
ผศ.ประสาท มีแต้ม โพสต์ผ่าน เฟสบุคโดยตั้งคำถามต่อกรณีมติการขึ้นค่าไฟ 2 คำถามนั้นคือ 1. ข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ราคาก๊าซที่ปากหลุมในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ทำไมค่าเอฟทีไฟฟ้างวดหน้าจึงเพิ่มขึ้นถึง 12.52 สตางค์ต่อหน่วย และ 2. ทำไม่ค่าผ่านท่อ+ ค่าดำเนินการ ที่ทาง ปตท. ขายให้ กฟผ. ในเดือน ก.พ. 60 จึงสูงถึง 36% ในขณะที่ปกติอยู่ระหว่าง 18-26%

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คัดค้านมติการขึ้นค่าไฟฟ้าของกกพ. เพราะเห็นว่าทาง กกพ.มีเหตุผลไม่เพียงพอในการปรับขึ้นค่าไฟและไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค รวมทั้งเรียกร้องให้มีการทบทวนมติดังกล่าว

ข้อมูลจากเฟสบุค อ.ประสาท  มีแต้ม

พิมพ์ อีเมล