ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเตือน ขนมชีสทาร์ตไขมันสูง

600311 taski1

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบปริมาณสารอาหารต่างๆ ในขนมชีสทาร์ตจาก 7 ยี่ห้อดัง พบทุกยี่ห้อมีไขมัน โซเดียมและพลังงานสูง เตือนผู้บริโภครับประทานในปริมาณที่เหมาะสม


จากผลการทดสอบปริมาณสารอาหารในขนมชีสทาร์ต 7 ยี่ห้อได้แก่ 1. mx cakes & bakery 2. saint Etoile 3. Flavour Field 4. Pablo 5. Me&Cheese 6. Bake และ 7. BreadTalk พบว่า ทุกยี่ห้อมีปริมาณไขมันเฉลี่ย 25.21 กรัม/100 กรัม และปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 211 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง เพราะใน 1 วันร่างกายต้องการไขมันทั้งหมดน้อยกว่า 65 กรัม และโซเดียมน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัม


นอกจากนี้ผลการทดสอบยังพบว่า ขนมชีสทาร์ตทุกยี่ห้อมีปริมาณพลังงานเฉลี่ย 239.05 กิโลแคลอรี ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปริมาณของอาหารจานเดียว 1 จานที่ปริมาณ 300 – 600 กิโลแคลอรี ดังนั้นหากผู้บริโภครับประทานในจำนวนมาก อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงาน ไขมันและโซเดียมสูงเกินกว่าที่ต้องการในแต่ละวันได้


ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดแสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารต่างๆ และฉลากโภชนาการแบบไฟจราจรในชีสทาร์ตแต่ละยี่ห้อ แสดงตามตารางที่ 1 และ 2 ท้ายเอกสาร

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบปริมาณสารอาหารต่างๆ ในชีสทาร์ต

ยี่ห้อ ราคา/ชิ้น (บาท) น้ำหนัก/ชิ้น โดยประมาณ (กรัม) พลังงาน / 1 ชิ้น (กิโลแคลอรี)

ไขมัน

(ก./100 ก.)

โซเดียม

(มก./100 ก.)

mx cakes & bakery 75 85 325.55 23.3 241.54
saint Etoile 35 75 303.75 24.6 144.94
Flavour Field 35 65 295.75 28.6 204.18
Pablo 80 50 199.5 23.6 196.50
Me&Cheese 80 50 191.5 26.2 312.51
Bake 80 45 182.25 25.6 237.89
BreadTalk 39 45 175.05 24.6 139.87


ตารางที่ 2 แสดงฉลากโภชนาการแบบไฟจราจรในชีสทาร์ต

600311 taski2

 

#อยากสนับสนุนเราให้มีทุนต่อเนื่อง
>>> ร่วมอ่านonline 200 บาท/ ต่อปี 
>>> โอนเงินแล้ว >> Inbox ในเพจ + บอกอีเมล์ + แนบรูปโอน >> เปิดอ่าน full Version จ้าาาาาา
จ่ายบัตรเครดิต / เดบิต ระบบ Online >> https://goo.gl/AXVyHh
---------------------------------
ชื่อ บช. "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค"
กสิกรไทย : 058-2-86735-6
ไทยพาณิชย์ : 319-2-62123-1
กรุงไทย : 141-1-28408-9
ทหารไทย : 026-2-40760-4
กรุงเทพ : 088-0-38742-8
กรุงศรีอยุธยา : 463-1-10884-6
#มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ลำดับที่ 576
#หักลดหย่อนภาษีได้
---------------------------------
>>> อ่านย้อนหลังได้กว่า 90 ฉบับ ผลทดสอบเพียบ! 
>>> นิตยสารนี้ไม่มีหน้าโฆษณา เพื่อความเป็นกลางที่สุด
>>> รายได้ทั้งหมดมาจากทุกท่านบริจาคสนับสนุน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test