ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

พบสารฟอกขาว 100 % ในวุ้นเส้นสด 16 ยี่ห้อที่สุ่มตรวจ ไม่เกินมาตรฐานอย. แต่ตกมาตรฐานCODEX ทั้งหมด พร้อมเรียกร้องอย.ให้ปรับมาตรฐานสารฟอกขาวให้เทียบเคียงต่างประเทศ

600214 news
พบสารฟอกขาว 100 % ในวุ้นเส้นสด 16 ยี่ห้อที่สุ่มตรวจ ไม่เกินมาตรฐานอย. แต่ตกมาตรฐานCODEX ทั้งหมด พร้อมเรียกร้องอย.ให้ปรับมาตรฐานสารฟอกขาวให้เทียบเคียงต่างประเทศ


ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มซื้อวุ้นเส้นสดยี่ห้อต่างๆ จากห้างสรรพสินค้าและตลาดในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวน 16 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือสารฟอกขาว พบทุกตัวอย่างใส่สารฟอกขาว ตั้งแต่ 27 – 233 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่กำหนดไว้ 500 มิลลิกรัม ต่ออาหารหนึ่งกิโลกรัม
แต่ทุกยี่ห้อตกมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโดเด็กซ์ (CODEX) ในกลุ่มอาหารเทียบเคียง คือกลุ่ม พาสต้า ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกัน ชนิดกึ่งสำเร็จรูป (Pre-cooked pastas and Noodles and like products) ซึ่ง CODEX กำหนดให้พบสารในกลุ่มซัลไฟต์ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อปริมาณอาหารหนึ่งกิโลกรัมเท่านั้น

600214 picsaree
น.ส.สารี อ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


600214 picmonrudee

น.ส.มลฤดี  โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสร์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

โดยพบสารฟอกขาวเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (เก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

ยี่ห้อ สถานที่ซื้อ ปริมาณสารฟอกขาว(มก./กก.) และฉลาก
 1. ชอแชมป์
ตลาดบางกระปิ ๒๓๓ (ระบุฉลากแพ้อาหารและวัตถุกันเสีย)
 1. ส้มทอง
แมคโครบางกระปิ ๒๒๔ (ระบุฉลากแพ้อาหารและวัตถุกันเสีย)
 1. เทสโก้
เทสโก้ลาดพร้าว ๑๙๖ (ระบุฉลากแพ้อาหารและวัตถุกันเสีย)
 1. เกาลูน
ท็อปส์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ๑๗๗ (ระบุฉลากวัตถุกันเสีย)
 1. ต้นไทร
ตลาดคลองเตย ๑๗๐ (ระบุฉลากแพ้อาหารและวัตถุกันเสีย)
 1. เสือคู่
เทสโก้ลาดพร้าว ๑๓๑
 1. ท่าเรือ
ตลาดคลองเตย ๑๒๗
 1. เสือเดี่ยว
เทสโก้ลาดพร้าว ๑๑๗
 1. ท็อปส์
ท็อปส์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ๘๗ (ระบุฉลากแพ้อาหาร)
 1. ยี่ห้อ 1
ตลาดบางกระปิ ๗๘
 1. ธารน้ำ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ๗๓
 1. กิเลนคู่
ตลาดดินแดง ๕๒ (ระบุฉลากแพ้อาหารและวัตถุกันเสีย)
 1. น้ำพุ
แมคโครบางกระปิ ๔๘ (ระบุฉลากแพ้อาหาร)
 1. เถาถั่วเงิน (ถุงเขียว)
ตลาดบางกระปิ   ๔๕
 1. บิ๊กซี
บิ๊กซี สะพานควาย ๒๘ (ระบุฉลากวัตถุกันเสีย)
 1. เถาถั่วเงิน (ถุงแดง)
ตลาดสะพาน ๒ ๒๗

หากร่างกายได้รับสารฟอกขาวเป็นประจำในปริมาณที่มากจะทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง เวียนศรีษะ อาเจียน ช็อก หมดสติ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในผู้ที่แพ้มากหรือผู้ที่เป็นหอบหืด

วุ้นเส้นสดจัดอยู่ในประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูป ที่ต้องแสดงฉลากอาหาร จากการสำรวจครั้งนี้ พบวุ้นเส้นสด ๗ ยี่ห้อ (ชอแชมป์ ส้มทอง เทสโก้ ต้นไทร ท็อปส์ กิเลนคู่ และน้ำพุ) แจ้งข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารบนฉลาก ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 367 พ.ศ.2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ สำหรับอาหารที่มีสารในกลุ่มซัลไฟต์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10 มก./กก. และมีเพียง ๗ ยี่ห้อ ที่แสดงฉลากเรื่องการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (ชอแชมป์ ส้มทอง เทสโก้ เกาลูน ต้นไทร กิเลนคู่ และบิ๊กซี)

โดยวุ้นเส้นที่แสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง อาจจะเข้าข่ายมีความผิด ตามมาตรา 6 (10) มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ตามมาตรา 51 ของพระรราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

FB sum galssnoodle line

 

คลิกอ่านรายละเอียดผลการทดสอบ https://goo.gl/PGZZZM 
สนใจอ่านนิตยสารฉลาดซื้อออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
www.chaladsue.com

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test