ศาลขยายเวลาให้เหยื่อคดีแคลิฟอร์เนียว้าวยื่นขอรับสิทธิชดใช้

249974ศาลขยายเวลาให้ เหยื่อคดีแคลิฟอร์เนียว้าวยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิชดใช้ ที่ ปปง.หลังรับหนังสือขอขยายเวลาฯ จาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสภาทนายความ เหตุผู้เสียหายหลายรายอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานยื่น ปปง.
จากกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ให้เหยื่อคดีแคลิฟอร์เนียว้าวยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯที่ศาลแพ่งก่อน 17 ม.ค. นั้น ศาลรับคำร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ขยายเวลาการยื่นคุ้มครองสิทธิและหนังสือพิจารณาคดีแพ่งของสภาทนายความ เพราะมีผู้เข้ามาร้องเรียนจำนวนมากและอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอต่อ ปปง. ศาลจึงให้ขยายเวลาให้ประชาชนเข้ายื่นหลักฐานต่อ ปปง.

นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคกล่าวว่า ผู้บริโภคที่ร้องเรียนกับศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ สามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมได้ที่ ปปง.หรือจะนำมายื่นให้มูลนิธิรวบรวมแล้วส่งให้ ปปง.ก็ได้ และผู้บริโภคที่ไปยื่นคำร้องไว้ที่ศาลแพ่งตามที่ ปปง.แถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 มค. ศาลให้ไปรับเอกสารคืนแล้วไปยื่นใหม่ที่ ปปง.อีกครั้ง

“การกำหนดว่าจะยื่นที่ ปปง.ได้ถึงเมื่อไรนั้น กรณีนี้เป็นเรื่องพิเศษที่ ปปง.ต้องตัดสินใจว่าจะรับยื่นเอกสารได้ถึงวันที่เท่าไร ซึ่งตามระเบียบแล้วให้ยื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ แต่ผู้บริโภคควรยื่นหลักฐานต่างให้เร็วที่สุด” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคกล่าว

Tags: ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค60

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test