ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว ตรวจสารฟอกขาวยกระดับความปลอดภัย

591019 news
หลังจากการแถลงข่าวเปิดเผยผลทดสอบสารฟอกขาวในน้ำตาลมะพร้าวของศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยสุ่มทดสอบตัวอย่างจำนวน 21 ยี่ห้อ พบว่ามียี่ห้อ สุทธิภัณฑ์ (Suttiphan) Lot การผลิต 29-5-59 จากกูร์เมต์สยามพารากอน พบสารฟอกขาว 72 มิลลิกรัม ต่อ 1 กก. ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 และประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กำหนดให้ตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

591019 news2

 


จากการแถลงผลการทดสอบของนิตยสารฉลาดซื้อนั้นทำให้ทาง บริษัทสุทธิภัณฑ์ ฟู้ด เทรด จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าวยี่ห้อสุทธิภัณฑ์(Suttiphan) ได้เก็บสินค้าออกจากชั้นวางพร้อมเก็บตัวอย่างสินค้า Lot ผลิต 10-8-59 , Lot ผลิต 26-7-59 และ Lot ผลิต 3-8-59 ส่งตรวจหาสารฟอกขาวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แต่ ไม่พบสารดังกล่าว จึงได้ขอเข้าพบศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมส่งมอบผลการทดสอบ

นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อฯ กล่าวถึงการเข้าพบของบริษัทว่าการเก็บตัวอย่างของบริษัทเป็นคนละ Lot กับตัวอย่างที่ฉลาดซื้อเก็บทดสอบ

“การตื่นตัวของบริษัทนั้นถือว่าเป็นการดีที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และอยากให้ผู้ประกอบการอื่นๆ เก็บตัวอย่างทดสอบทุก Lot ก่อนวางจำหน่ายทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” นักวิชาการศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อกล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริโภคเฮ ! พบน้ำตาลมะพร้าวร้อยละ 81 ปลอดสารฟอกขาว

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test