ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคนครศรีฯ เบื่อ SMS ขายของมือถือ บริการเน็ตอืด วอนผู้ให้บริการปรับปรุง

 4 กันยายน 2552 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา ร่วมกับ สมาคมดับบ้านดับเมือง จัดเวทีสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน พบปัญหาเดิมๆ ยังไม่รับการสะสางทั้ง SMS ขายของ บริการเสริมสมัครง่ายเลิกยาก วอนผู้ให้บริการปรับปรุง

การจัดเวทีครั้งนี้มี เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำตำบลวังอ่าง อบต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครสรีธรรมราช ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทมรคมนาคม จ.สตูล ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ระนอง โครงการตำบลปากพูน สื่อ นักศึกษา ตัวแทนผู้ประกอบการ สำนักงานบริการโทรศัพท์ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดชุมพร สหทัยมูลนิธิ เครือข่ายองค์กรชุมชน เข้าร่วมเวทีสภาผู้บริโภค

ผู้เข้าร่วมต่างสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้รับความเดือดร้อนจาก ความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่เป็นไปตามโฆษณา ปัญหาซิมฟรี สัญญาณโทรศัพท์ไม่คลอบคลุม SMS ขายของ บริการเสริมที่มีเนื้อหาไม่สุภาพ หรือสมัครง่ายแต่เลิกยาก การคิดเงินผิดพลาด ปัญหา 107 บาทที่ต้องจ่าย และปัญหาเติมเงินแต่เงินหาย

โดยมีข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาว่า

  1. ค่ารักษาคู่สัญญาณ ควรลดลง
  2. การขอข้อมูลควรจะทำได้โดยง่าย
  3. ควรมีการกำหนดมาตรฐานของ Call centre
  4. ยกเลิกบริการโดยง่ายที่ไม่ต้องถูกปรับ
  5. ข้อตกลงสัญญาที่เข้าใจง่าย
  6. ค่าธรรมเนียนการทวงสิทธิ์เลขหมายไม่ควรเก็บเกิน 50 บาท หรือไม่ควรคิดค่าธรรมเนียม
  7. กรณีการย้ายค่ายระยะเวลาในการโอนย้ายไม่ควรนาน
  8. ข้อมูลพื้นที่ คือ ที่วังอ่าง สัญญาณไม่ครอบคลุม คือ หมู่ 5 และ หมู่ 8


นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนอีกหลายปัญหานั่นคือ ปัญหาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการตั้งเสาสัญญาณ หรือใบแจ้งหนี้ได้รับแพงกว่าปกติ การทวงสิทธิ์เลขหมาย ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือที่แจกให้ตอนลงทะเบียน หากต้องการรับเอกสารประจำทุกเดือนให้ติดต่อให้ที่อยู่ไว้ รวมถึงทวงสิทธิ์เลขหมายกรณีย้ายค่าย ค่าธรรมเนียมเดิม 300 บาท ทางสถาบันยื่นเรื่องเหลือ 100 บาท

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test