ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เหยื่อไฟไหม้ซานติก้า ใช้ 'กฎหมายช่วยฟ้อง' สู้

เหยื่อไฟไหม้ซานติก้าสามารถใช้กฎหมายที่เรียกว่า "กระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค"

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ทางสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น ถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซานติก้า ผับ และอาคารเสือป่าพลาซ่า ว่า ปัจจุบันคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค สามารถใช้กฎหมายที่เรียกว่า "กระบวนวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค" หรือเรียกสั้นๆ ว่า กฎหมายช่วยฟ้อง ซึ่งมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ผู้เสียหายไม่ต้องวางศาล เพราะตามปกติหากเราจะเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งทั่วไป จะต้องเสียค่าวางศาล

น.ส.สารี กล่าวต่อว่า ข้อดีของกฎหมายดังกล่าวอีกอย่างก็คือ ไม่ต้องมีทนายความก็ได้ ผู้บริโภคสามารถไปร้องด้วยวาจา จะมีเจ้าพนักงานคดีของศาลเป็นผู้คอยให้คำแนะนำต่างๆ ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการซานติก้าผับ เป็นผู้บริโภคแน่นอน ดังนั้น จึงน่าจะใช้กฎหมายฉบับนี้ได้

"ผู้ถูกร้อง คือ เจ้าของซานติก้าผับ จะต้องไปพิสูจน์ว่าผับของตัวเองปลอดภัยอย่างไร มีทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน สมบูรณ์ ลูกกรงสามารถถอดได้ ผู้ประกอบการจะต้องไปพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ทำให้เกิดคนเสียชีวิต ส่วนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ก็เพียงแต่ให้ข้อมูลกับศาลว่าตัวเองเสียหายอย่างไร และจะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร" เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าว

น.ส.สารี กล่าวด้วยว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่ง เป็นคดีที่เรียกค่าเสียหาย ซึ่งจะมีระยะเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากจะมีเพียง 2 ศาลเท่านั้น และกรณีที่ใช้กฎหมายดังกล่าวขั้นต้นใช้เวลาเพียง 4 เดือน หลังจากผู้บริโภคไปฟ้องศาลภายใน 30 วัน ศาลก็จะเรียกคู่ความมาเจรจา ซึ่งกระบวนการที่รวดเร็วก็จะทำให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และค่าเสียหายทางจิตใจ โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสามารถเข้าขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิผู้บริโภคได้

 

 ทำความรู้จัก...ศาลผู้บริโภค
 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญ
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
 
คู่มือฟ้องคดีผู้บริโภค
 แบบฟอร์มฟ้องคดีผู้บริโภค

 คำแนะนำวิธีปฏิบัติในวันนัดพิจารณาคดีผู้บริโภค 
................................

 งานเปิดเวทีสภาผู้บริโภค ให้ความรู้ พ.ร.บ.คดีผู้บริโภค
 ความก้าวหน้าของกฎหมายไทย....พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความผู้บริโภค 2551

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test