ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มูลนิธิผู้บริโภคเผย "ลูกหนี้"ร้องเรียนอื้อ ถูกทวงไม่เป็นธรรม

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยสถานการณ์ปี"51 ร้องเรียนเรื่องหนี้มากสุด 56.9% ส่วนใหญ่บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล หนี้นอกระบบ

ระบุถูกทวงไม่เป็นธรรมจากสถาบันการเงิน ไร้หน่วยงานควบคุม ชี้แนวโน้มเพิ่มไม่หยุด รองลงมา"บ.ประกัน" เชิญชวนประชาชนโหวตผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม-ยอดแย่แห่งปี

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อ ผู้บริโภค เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้บริโภคประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ว่า จากการ เก็บข้อมูลตั้งแต่ธันวาคม 2550-พฤศจิกายน 2551 พบว่า มีผู้บริโภคร้องเรียนจำนวน 3,435 ราย โดยหมวดหนี้สินมีผู้ร้องเรียนมากสุดถึง 2,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.95 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้นอกระบบ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่หยุด เพราะประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนเกิดจากการติดตามทวงถามหนี้อย่างไม่เป็นธรรมจากสถาบันการเงิน และที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวด

น.ส.สารีกล่าวว่า อันดับ 2 ที่มีผู้บริโภคร้องเรียนคือ เรื่องการประกันภัย 496 ราย ทั้งกรณีที่สัมพันธ์ประกันภัยขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถรับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้เอาประกันคู่กรณี จ่ายค่าซ่อมรถให้กับอู่คู่สัญญา หรือจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานบริษัท รวมถึงประกันชีวิตที่ถูกบริษัทบอกล้างสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งๆ ที่ได้ชำระค่าเบี้ยมานานกว่า 2 ปี

"อันดับ 3 เรื่องคุณภาพการบริการ 217 ราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานบริการฟิตเนส ที่ร้องเรียนมากสุดในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพราะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่น และบริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม ถัดมาคือเรื่องอสังหาริมทรัพย์ 122 ราย เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 105 ราย เรื่องโทรคมนาคม 59 ราย เรื่องการละเมิดทั่วไป 54 ราย เรื่องการสาธารณสุข 46 ราย เรื่องสาธารณูปโภค 20 ราย เรื่องปัญหาครอบครัว 9 ราย เรื่องสิ่งแวดล้อม 6 ราย และเรื่องอื่นๆ 1 ราย"

น.ส.สารีกล่าวว่า ล่าสุด มูลนิธิได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายนักวิชาการ และภาคเอกชน ในการจัดโครงการผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณา ยอดเยี่ยม/ยอดแย่ ประจำปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ สังคมในเรื่องของสิทธิผู้บริโภค การละเมิดสิทธิ ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ให้ความเคารพต่อสิทธิผู้บริโภค โดยเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตด้วยแบบสอบถาม หรือเข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ www.consumerthai.org หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ฯลฯ

น.ส.สารีกล่าวว่า นับเป็นปีแรกที่มูลนิธิจัดให้มีการโหวตดังกล่าว จึงเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยโหวตได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2552 ขณะเดียวกัน มูลนิธิได้ประสานให้สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบคโพลล์) สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 3,000 ราย เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคอีกด้านหนึ่ง และจะประกาศผลโหวตในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายนปีหน้า

ข้อมูลจาก นสพ.มติชน 18/12/51

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test