ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องอิฐบูรณ์ คดีปตท.

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 1677

601208 iitaboonnews

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560 เวลาประมาณ 9.30 น.ศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาได้พิพากษายกฟ้องในคดีที่โจทก์คือ. ปตท. ฟ้องนายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา ผู้ดูแลเฟสบุ๊คgoosoogong. และ itthaboon. Onwongsa. เป็นจำเลยในความผิดตามมาตรา14 และ 15 พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ หรือการนำเข้าข้อมูลปลอมหรือป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดย ให้เหตุผลว่า ความผิดตามมาตรานั้น15 ได้ยกฟ้องไปตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องคงเหลือพิจารณาในความผิดตามมาตรา14 เท่านั้น

601208 iitaboonทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดี พรบ.คอมพิวเตอร์ได้มีการแก้ไข ในมาตรา14 ที่แก้ไขใหม่นั้น มีการบัญญัติถึงเจตนาพิเศษเข้ามา คือ ต้องเป็นการกระทำ โดยทุจริตหรือหลอกลวง และไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาท จึงถือได้ว่ากฎหมายใหม่เป็นคุณแก่จำเลยมากกว่ากฎหมายเก่า คดีจึงต้องบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3
เมื่อพิจารณาแล้ว โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้มีการกระทำอันเป็นการ “ทุจริตหรือหลอกลวง” อย่างไร จึงถือว่าฟ้องโจทก์ไม่เข้าองค์ประกอบ ตามมาตรา 14 ที่แก้ไขใหม่. พิพากษาให้ยกฟ้อง

 

พิมพ์