ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มาฟังคำตอบ...สนพ.แจง 4 ปัจจัยทำค่าไฟเพิ่มขึ้น

600427 news
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม2560 ว่า การปรับขึ้นค่าเอฟทีดังกล่าวมี 4 ปัจจัยหลัก

ประกอบด้วย 1.ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณ 0.10 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 2.ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศร้อน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวคิดเป็น 5,853 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 9.39% 3.แนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 9.35 บาทต่อล้านบีทียู และ4. ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการรับซื้อพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 อยู่ในอัตรา -24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าไฟเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทประมาณ 3.70%22 เม.ย 2560 เวลา 22:06:55 น.

ข้อมูลภาพประกอบจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน