ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

30 พ.ค.นี้ สคบ.เล็งวางกรอบโฆษณาตั้งราคาสินค้า

600526 pannews3

สคบ.เล็งหารือสมาคมการตลาด-อย.-พาณิชย์ วางกรอบการโฆษณาตั้งราคาขายสินค้า ทบทวนบทเรียนกระทะโคเรียคิง พร้อมเผยผลทดสอบคุณสมบัติกระทะโคเรียคิง จาก MTEC และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชี้กระทะดังกล่าวมีความปลอดภัย สารละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ด้ามจับเมื่อทดสอบกับความร้อนเกิน 280 องศาเซลเซียลโป่งพอง

รายงานข่าว Voice TV นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติกระทะโคเรียคิงจากศูนย์เทคโนโลยีและ วัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 6 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว

โดย ประเด็นที่ 1 ตามที่ได้ขอให้กรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย พบว่า ปริมาณสารละลายที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว แคดเมียม ในสภาวะหุงต้มอยู่ในเกณฑ์มาตรการ มีความปลอดภัย 2.ทั้งสองหน่วยงานพบว่าการเคลือบหินอ่อน 8 ชั้น มีสารเคลือบจริงแต่ระบุจำนวนชั้นไม่ได้ 3. ทดสอบพบสารเทฟรอน
4. ประเด็นการทนความร้อน พบว่าด้ามเมื่ออยู่ในความร้อน 280 องศาเซลเซียล โป่งพอง 5. นวัตกรรมไทเทเนียมยับยั้งแบตทีเรีย และ 6. ทอดโดยไม่ใช้น้ำมันไม่ติดกะทะ 300% สองประเด็นท้ายนี้ ทั้งสองหน่วยงานไม่มีเครื่องมือทดสอบ

โดยระหว่างนี้จึงต้องรอมติจากคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงชี้ว่าจะสั่งให้ ผู้ประกอบการแก้ไขคำโฆษณาในประเด็นใดบ้าง โดยมีผลการทดสอบจาก 3 หน่วยงานสนับสนุน และเมื่อมีคำสั่งแล้ว ผู้ประกอบการมีสิทธิจะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใน 10 วัน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคำสั่งรัฐมนตรีถึงเป็นที่สิ้นสุด

อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลการทดสอบสินค้าที่ได้พบว่าไม่ตรงตามข้อเท็จจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้า ใจผิดนี้ ทาง สคบ. จะนำไปพิจารณาว่าเพียงพอต่อการดำเนินคดีทางอาญาตามมาตรา 47 ในพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งหามีการดำเนินคดี และพบความผิดจริง ผู้ประกอบการจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจับทั้งปรับ

ส่วนประเด็นเรื่องการลงโฆษณา ซึ่งขณะนี้ถูกระงับอยู่นั้น ผู้ประกอบการต้องรอมติของบอร์ดขายตรงฯ ก่อน ว่าจะให้แก้ไขถ้อยคำใดบ้าง และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว และต้องการออกโฆษณาใหม่ควรขอความเห็นของบอร์ดขายตรงก่อนเพื่อความชัดเจน

อีกด้านหนึ่ง สืบเนื่องจากประเด็นเรื่องกะทะโคเรียคิง รองเลขาธิการ สคบ. เผยด้วยว่า หลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับสมาคมนักการตลาดขายตรง สมาคมนักการตลาด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. รวมถึงตำรวจ เพื่อวางกรอบแนวทางการโฆษณาตั้งราคาสินค้า โดยจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 30 พฤษภาคมนี้

 

ข้อมูลจาก Voice TV

พิมพ์ อีเมล