ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

4 ธ.ค.เจ้าหนี้ 'แคลิฟอร์เนีย ว้าว' รับเงินงวดแรก

601204 newscali
หลังการออกมาเปิดเผยของ  น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ถึงความคืบหน้ากรณีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 2 พ.ค.56 ว่า คดีนี้มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอชำระหนี้ภายในเวลากำหนด 1,475 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ต้าน"พาราควอต"หลังได้ไปต่ออีก 6 ปี

601122

จากกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีมติให้ต่อทะเบียน "พาราควอต" สารเคมีเกษตรไปอีก 6 ปี สามารถใช้ในภาคการเกษตรได้ต่อ เนื่องจากยังไม่มีผลการวิเคราะห์หรือตีความออกมาว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมี 5 กระทรวงหลัก นำโดยกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม มีมติและเสนอเป็นนโยบายให้ยุติการใช้สารเคมีทั้ง 2 ตัว คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 1 ธ.ค.2562 โดยระบุว่า พาราควอตจัดเป็นยาพิษที่มีความรุนแรง และ 47 ประเทศประกาศยกเลิกการใช้แล้ว ระหว่างนี้จะไม่อนุญาตให้มีการต่ออายุ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ครม.เห็นชอบร่างกม.ความรับผิดต่อความชำรุด-บกพร่องของสินค้า

Lemon Law 3คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test