ผู้บริโภคอยุธยายื่นหนังสือ สส.เดินหน้าผลักดันกฎหมายผู้บริโภค

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) วันที่ . จำนวนผู้ชม: 1358

2 เม.ย.55 ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ายื่นหนังสือต่อ นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา  ขอให้ สส.สนับสนุนและผลักดันให้ พรบ.องค์กรอิสระฯ เข้าสภาให้ทันสมัยประชุมนี้

หลังรับหนังสือ นายเกื้อกูลกล่าวว่า ยินดีสนับสนุนกฎหมายผู้บริโภคและจะนำเรื่องเข้าปรึกษาในพรรค แต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะทันสมัยประชุมนี้แน่นอน เนื่องจากมีกฏหมายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกหลายฉบับ ที่เขาต้องพิจารณากันอย่างเร่งด่วน คือ พรบ.ปรองดอง และ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การตั้ง สสร. ซึ่งต้องใช้เวลา

พิมพ์