ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคอยุธยายื่นหนังสือ สส.เดินหน้าผลักดันกฎหมายผู้บริโภค

2 เม.ย.55 ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ายื่นหนังสือต่อ นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา  ขอให้ สส.สนับสนุนและผลักดันให้ พรบ.องค์กรอิสระฯ เข้าสภาให้ทันสมัยประชุมนี้

หลังรับหนังสือ นายเกื้อกูลกล่าวว่า ยินดีสนับสนุนกฎหมายผู้บริโภคและจะนำเรื่องเข้าปรึกษาในพรรค แต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะทันสมัยประชุมนี้แน่นอน เนื่องจากมีกฏหมายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกหลายฉบับ ที่เขาต้องพิจารณากันอย่างเร่งด่วน คือ พรบ.ปรองดอง และ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การตั้ง สสร. ซึ่งต้องใช้เวลา

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test