ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

“ผู้เสียหาย”จวก สธ.ถ่วงเวลาพ.ร.บ.คุ้มครองฯ

preyanon“ผู้เสียหาย”จวก สธ.ถ่วงเวลาพ.ร.บ.คุ้มครองฯปล่อยให้ หมอไปปลุกระดมแบบให้ข้อมูลฝ่ายเดียว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

“เครือข่ายประชาชนฯจี้รัฐแจงยกเลิกเบี้ยคนชรา ชี้รัฐไทยถอยหลังตกคลอง”

590517 actionnet2
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัม4ภาค เครือข่ายสวัสดิการชุมชน และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวคัดค้านนโยบายรัฐ ที่ต้องการยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้า ถอยหลังกลับไปใช้แบบเดิม คือคัดเลือกจ่ายให้เฉพาะคนจน ตามที่ รมช.กระทรวงการคลัง ได้ออกมาให้ข่าวว่ารัฐมีงบประมาณจำกัด ประกอบกับสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว หากรัฐจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับทุกคนจะทำให้ใช้งบประมาณสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องตัดลดงบประมาณส่วนนี้ เพื่อประหยัดงบประมาณปีละหมื่นล้านบาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน