ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

"หมอประเวศ" ปลุกปชช.กระตุ้นนักการเมืองคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสู้ทุนนิยม

"ศ.นพ.ประเวศ" ปลุกประชาชนสู้ทุนนิยม ที่โฆษณาชวนไปในทางเสื่อม ผู้ประกอบการแสวงหากำไรสูงสุด ไม่สนใจศีลธรรมก่อให้เกิดหายนะ กระตุ้นเตือนนักการเมืองให้ลุกมาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จัดการระบบทุนนิยมที่กระทบผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความตาย ก่อความทุกข์ไปทั่วโลก ทำลายสังคม สิ่งแวดล้อม นำไปสู่โลกร้อน ผ่านการส่งเสริมการบริโภคเกินเลย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

“จุรินทร์” เซ็นดันร่าง กม.คุมเครื่องสำอางฉบับใหม่ เข้า ครม.

“จุรินทร์” ลงนามชงร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอางฉบับใหม่ เข้า ครม.ชี้ เพื่อให้เหมาะสม ทันสมัย เนื้อหาคลุมความปลอดภัย การโฆษณาเกินเว่อร์ พร้อมสอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน หนุนศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน