ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เปิด (ร่าง) กฎเหล็กสื่อ "โซเชียล มีเดีย"

ก่อนหน้านี้ มีคนพูดถึงมารยาทของการใช้อินเทอร์เน็ต หลายสถาบัน หลายความเห็น ต่างบัญญัติกฎเหล็ก รวมไปถึงมารยาทการใช้ที่เหมือนจะตีกรอบใช้งาน ที่ไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปิดตัวยอดมนุษย์พิทักษ์ผู้บริโภค หวังเป็นตัวแทนองค์การอิสระผู้บริโภค

เครือข่ายผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดตัวยอดมนุษย์พิทักษ์ผู้บริโภค รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเข้าใจกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หวังรัฐบาลหยิบร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสภาพิจารณา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test