ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เตรียมออก กม.คุ้มครองเอกชนปลูกสมุนไพร กันถูกฉวยภูมิปัญญา

กรมแพทย์แผนไทยฯ เตรียมออกกฎกระทรวงคุ้มครองเอกชนปลูกสมุนไพร ป้องกันการถูกฉกฉวยภูมิปัญญา เจ้าของ-ผู้ครอบครองที่ดินถิ่นกำเนิดสมุนไพร หรือที่ใช้ปลูก ให้นำที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ เพื่อรับการสนับสนุน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปรียบเทียบร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาและผ่านวุฒิสภา

เปรียบเทียบร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ผ่านรัฐสภาและผ่านวุฒิสภา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test