ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค

ทุกปีวันที่ 15 มีนาคม จะมีการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล ในประเด็นที่แตกต่างกันไป ทำให้เราเห็นการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายบทบาทไปอย่างกว้างขวาง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

2 ปี กฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ต้องแก้ไข

นักกฎหมาย ระบุ กฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2 ปี ผู้ประกอบยังรุมฟ้องผู้บริโภค ระบบการจำแนกคดีทำให้การพิจารณาล่าช้า ภาระการพิสูจน์ยังตกอยู่ที่ผู้บริโภค และเจ้าพนักงานคดีไม่เพียงพอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test