ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

'องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค' เกมกลการเมืองเหนือประโยชน์ประชาชน?

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไฮโซ ข้าราชการ ชาวนา นักการเมือง ฯลฯ สถานะที่ทุกคนมีร่วมกันคือการเป็น ‘ผู้บริโภค’ ทุกคนต้องกิน ต้องอยู่ ต้องใช้ และต้องซื้ออะไรสักอย่างเสมอ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน