ปชช.แห่ร้องเรียนตัวแทนขายโทรฯ ตื้อขายประกัน

คนไทยสุดทนตัวแทนขาย โทรตื้อขายประกัน แห่ร้อง คปภ.ดูแลด่วน เผยบางวัน โดนสายเข้ากว่า 10 ครั้ง ไม่รวมเอสเอ็มเอส สร้างความรำคาญ  นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากผ่านสายด่วนประกันภัย 1186 กรณีมีตัวแทนขายประกันของบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตต่างๆ ได้โทรศัพท์เข้ามือถือทั้งที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นความลับและส่วนบุคคล แต่ไม่ทราบว่าตัวแทนขายประกันเหล่านี้ได้หมายเลขโทรศัพท์มือถือมาอย่างไร ซึ่งประชาชนบางคนรับสายโทรศัพท์จากตัวแทนขายประกันต่อวันถึง 10 ครั้ง ถือว่าเป็นการสร้างความรำคาญต่อประชาชนอย่างมาก

ทั้งนี้ คปภ.เห็นว่าจะต้องมีการกำหนดแนวทางและรูปแบบรวมถึงการดูแลปัญหาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการขายประกันภัย โดยเฉพาะการต่อประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและสมัครใจ รวมถึงประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ ทางโทรศัพท์ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเพื่อลดปัญหาประชาชนถูกตัวแทนขายประกันภัยทางโทรศัพท์

โดยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตัวแทนที่โทรศัพท์ไปขายประกันภัยต่างๆ จะต้องแจ้งชื่อ เลขที่ตัวแทนขายประกันให้ประชาชนได้ทราบทุกครั้ง รวมถึงเมื่อตัวแทนชี้แจงรายละเอียดเสร็จแล้วไม่ควรโทรศัพท์ไปหาคนเดิมภายในระยะเวลา 6 เดือน หากตัวแทนต้องการขอบันทึกเทปการสนทนา ก็ขอให้ประชาชนยินยอมการบันทึก เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขายประกัน เพราะหากตัวแทนไม่ดำเนินการตามระเบียบที่เสนอขายก็จะดำเนินการเอาผิดกับตัวแทนและบริษัทประกันทันที หากพบพฤติกรรมดังกล่าวจะถอนใบอนุญาต

ขณะนี้ คปภ.ได้กำชับให้บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตติดตามพฤติกรรมตัวแทนที่ขายกรมธรรม์ผ่านโทรศัพท์ว่า จะต้องไม่รบกวนประชาชน หากตัวแทนขายประกันยังสร้างความรำคาญและเป็นบุคคลเดิม ก็ให้ร้องเรียนมาที่สายด่วน 1186 ได้ทันที

นอกจากนี้ คปภ.ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และตัวแทนบริษัทประกันชีวิตด้านเคลมประกันภัยในด้านต่างๆ ว่า เพื่อเป็นการรับทราบนโยบายและแนวทางร่วมมือกับ คปภ.และสมาคมฯ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนด้านประกันภัย

โดยที่ผ่านมาทาง คปภ.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนด้านประกันชีวิตและประกันภัยต่างๆ มีการประวิงการจ่ายค่าสินไหมหรือใช้ระยะเวลาพิจารณานานเกินไป ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเดือดร้อน เพราะกว่าจะได้ค่าสินไหมทดแทนต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี

ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านประกันภัย ซึ่งจะเป็นการร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชนผ่านสายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพราะหากผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยสามารถตกลงกันได้ ก็จะทำให้ประหยัดเวลา ซึ่งศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่สำนักงาน คปภ.แห่งใหม่บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2552 นี้
 

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 มิถุนายน 2552 14:04 น.

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test