ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

อย.เผยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “PAYA SLIM PLUS” มีสารอันตราย “ไซบูทรามีน

601101
รายงานข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยว่า ได้เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “PAYA SLIM PLUS” ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณลดความอ้วน

และขายผ่านทางเฟซบุ๊กพบ ผลิตภัณฑ์ระบุเลขสารบบอาหาร และเลขทะเบียนยาของผู้รับอนุญาตรายอื่นบนกล่องผลิตภัณฑ์เดียวกัน และยังได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่าง ๆ ที่โฆษณาลดน้ำหนักจำนวนมาก เช่น ผลิตภัณฑ์ PAYA SLIM PLUS ผลิตภัณฑ์ PAYA Dietary Supplemant Product ผลิตภัณฑ์ Paya dietary supplement product ผลิตภัณฑ์ ซีเนลล่า เอ็กซ์ตร้า สเลน (ZnellaXtraSlen) สบู่มะละกอ Paya soap (Finish Product)

สบู่มะละกอ Paya soap นอกจากนี้ ยังพบการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งเตือนภัยทางเว็บไซต์ www.tumdee.org/alert ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PAYA SLIM PLUS เลขสารบบอาหาร

อย. 13-1-09849-1-0178 ผู้จำหน่าย payaherb เลขที่ 263/166 หมู่บ้านภูมิศิริ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันที่ได้ยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยาและเลขสารบบอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ได้ทาง Oryor Smart Application

 

ภาพและข้อมูลจาก https://oryor.com

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน