ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มพบ. เรียกร้องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกลางในการกำกับค่ารักษาพยาบาล รพ. เอกชน

news pic 160562 CrossclaimHospital

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้อง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลางในการกำกับค่ารักษาพยาบาลแพงของโรงพยาบาลเอกชน เพราะประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องนี้มากทั้งจากค่าบริการราคาแพงและรักษาเกินความจำเป็น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. เร่ง ไทย - เดนมาร์ค แก้ฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง

news pic 070562 thaidanishมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เร่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนฉลากโภชนาการให้ตรงกับข้อเท็จจริงทันที เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

พบ ‘เบเกอรี่’ ส่วนใหญ่ ไขมันทรานส์ไม่เกินเกณฑ์ WHO หลัง อย. ออกประกาศฯ ห้ามใช้

news pic 070362 1

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับอย. และสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แถลงผลการสุ่มตรวจ ‘ตัวอย่างเบเกอรี่’ หลังออกประกาศฯ ห้ามใช้ พบเกือบทุกตัวอย่างมีปริมาณไขมันทรานส์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test