ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มพบ. ยื่นเอกสาร ต่อ คกก.แก้ไขฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณายุติการใช้พาราควอต

060219 news pic paraquat paper edit

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ 2 องค์กร ยื่นเอกสาร ‘อันตรายจากพาราควอต’ ต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประกอบการพิจารณายุติการใช้พาราควอต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คอกาแฟเฮ! ฉลาดซื้อ เผย เมล็ดกาแฟคั่ว 20 ยี่ห้อ ปลอดภัยจากเชื้อรา

060219 news pic coffee mag

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เผยผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว 20 ยี่ห้อ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (OTA) แต่พบฉลากหลายผลิตภัณฑ์ ระบุวันผลิต และวันหมดอายุไม่ชัดเจน พร้อมแนะผู้บริโภคควรบดผงกาแฟในปริมาณพอเหมาะกับการบริโภคเพื่อป้องกันกาแฟเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คอบช. ยืนยัน รัฐต้องคุมค่ารักษา รพ. เอกชน

180162 Medical Price

ภาคประชาสังคม ยันไม่เลื่อน ไม่ถอย ไม่ล้ม พร้อมเดินหน้าผลักดันให้รัฐบาลกำกับ ควบคุม ราคาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เพียงยอมขาดทุนกำไร เพิ่มธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน