ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ค้านร่าง พ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ ชี้ซ้ำซ้อนกับ กม.หลักประกันสุขภาพ ทำให้การบังคับใช้มีปัญหา

S 45711375

บอร์ดบัตรทองภาคประชาชนค้านร่าง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ แจงเหตุ 4 ข้อ ซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ทั้งการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ อำนาจจัดสรรงบ อำนาจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และความซ้ำซ้อนในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ชี้ สธ.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายนี้ ขอคัดค้านการนำกฎหมายไปใช้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. ร้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศ อย. เรื่องการโอนภารกิจตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร

124375

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ร้องศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศ อย. ที่โอนภารกิจตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรให้กระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากออกโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ เสี่ยงนำเข้าสินค้าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

คัดค้าน ‘(ร่าง) พ.ร.บ. ยา ฉบับทำร้ายประชาชน’

 Miracle

เครือข่ายผู้บริโภค คัดค้าน ‘(ร่าง) พ.ร.บ. ยา ฉบับทำร้ายประชาชน’ ชี้ อย. กำลังสร้างความแตกแยกให้กับวิชาชีพ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน