ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

บอยคอตสินค้าแอบบอต

 

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเครือข่ายผู้บริโภค เรียกร้องประชาชนบอยคอตสินค้าของแอบบอต เหตุแอบบอตเพิกถอนการขึ้นทะเบียนยาจำเป็นสำหรับผู้บริโภค ถือเป็นการทำการค้าที่ไม่มีจริยธรรม ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test