ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

คกก. วัตถุอันตราย มีมติ 16 ต่อ 5 เสียง ‘ไม่แบนพาราควอต’

IMG 0066

คกก. วัตถุอันตราย มีมติ 16 ต่อ 5 เสียง จำกัดการใช้พาราควอต และให้เลื่อนการพิจารณายกเลิกใช้พาราควอตไปอีก 2 ปี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. ร่วมกับ 2 องค์กร เสนอ คกก.วัตถุอันตราย ลงมติ ‘ทบทวนใช้พาราควอต’ อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม

IMG 9918

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) เสนอต่อ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติทบทวนการใช้ ‘พาราควอต’ อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เส้นทางวิบากการยกเลิกสารเคมีอันตราย 3 ตัว

6E72B904 C3E8 4AD0 894D 91CC45846AB0เส้นทางวิบากการยกเลิกสารเคมีอันตราย 3 ตัว : พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน