ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ฉลาดซื้อพบสารปนเปื้อนในน้ำปลาร้า แต่ไม่เกินเกณฑ์ เตือนปรุงสุกก่อนบริโภค

papaya

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อเผยปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และสารกันบูดในผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด แนะให้ผู้บริโภคปรุงสุกก่อนบริโภค อ่านฉลากให้รอบคอบ และเลือกรับผลิตภัณฑ์ที่มีอย.

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ไทยแพนเปิดผลตรวจผักผลไม้พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 41% ผักห้างแย่กว่าผักตลาดสด ตะลึงพบสารพิษห้ามใช้ในประเทศไทยตกค้างอื้อ 12 ชนิด

pak

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. ร่วมกับ อย. สุ่มตรวจเส้นขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเส้นสด ยังพบสารกันบูดเกินมาตรฐาน

250662 Noodles 6 lil

มพบ. ร่วมกับ อย. สุ่มตรวจขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเส้นสด พบเส้นขนมจีนใส่วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน 2 ยี่ห้อ พร้อมเผยขนมจีนส่วนใหญ่ไม่แสดงข้อมูลการใช้วัตถุกันเสียไว้บนฉลาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test