ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

11 องค์กรร่วมเดินขบวนผลักดันกัญชาออกจาก พ.ร.บ. ยาเสพติด

21.05.62 Cannabis 4

11 องค์กรร่วมเคลื่อนขบวนผลักดันกัญชาออกจาก พ.ร.บ. ยาเสพติด อ.เดชาชี้ปัจจุบันแม้ผ่อนผันให้ทำยาได้ แต่ขอบเขตจำกัดมาก ทำให้ประชาชนยังเข้าถึงยาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. เรียกร้องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกลางในการกำกับค่ารักษาพยาบาล รพ. เอกชน

news pic 160562 CrossclaimHospital

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้อง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลางในการกำกับค่ารักษาพยาบาลแพงของโรงพยาบาลเอกชน เพราะประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องนี้มากทั้งจากค่าบริการราคาแพงและรักษาเกินความจำเป็น

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มพบ. เร่ง ไทย - เดนมาร์ค แก้ฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง

news pic 070562 thaidanishมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เร่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนฉลากโภชนาการให้ตรงกับข้อเท็จจริงทันที เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test