เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ยื่นหนังสือ สปช.เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในส่วนด้านทรัพยากรพลังงาน

เขียนโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย วันที่ . จำนวนผู้ชม: 1104

580424 news
23 เม.ย. คปพ. ยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธาน สปช.เพื่อขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับสภาปฏิรูป เฉพาะบางรายมาตราที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพลังงานข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในส่วนด้านทรัพยากรพลังงาน

 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลในแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม

พิมพ์