ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

คคส.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียรู้การดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาระหว่างเครือข่าย ถอดบทเรียนการทำงาน และร่วมให้ความเห็นเพื่อปรับปรุง(ร่าง)แผนงาน คคส.ในระยะต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาคีเครือข่าย คคส.ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ รวมทั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน จำนวน 40 คน 


          การประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ บรรยายเรื่อง แผนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการดำเนินโครงการและให้ข้อเสนอแนะต่อ คคส. ประกอบด้วย

- กลุ่มโครงการกลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับภาค 4 โครงการ 

- กลุ่มโครงการการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย และตัวอย่างการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่ค้นพบ 4 โครงการ

- โครงการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 4 โครงการ

- กลุ่มโครงการเครือข่ายปฏิบัติการพื้นที่ 4 โครงการ

  และ กลุ่มโครงการจัดการปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคนำร่อง 6 โครงการ 

   จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานกับ คคส.ในระยะต่อไป

 

 

ที่มาของ Link เอกสาร :: เว็บไซต์ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คลิก)

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test