ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคอุบลฯ เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ

5123494

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อจังหวัดอุบลฯ ยื่นหนังสือ กับ   สปช. อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน (เครือข่ายบ้านมั่นคงอุบลฯ  ) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2 เรื่อง คือ

1.รัฐธรรมนูญใหม่ ต้องสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และรายได้เมื่อสูงวัย สำหรับทุกคน โดย เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและรัฐสวัสดิการ 

2.ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค 2557

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test