ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคมหาสารคาม เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ

5123493

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.45 น. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม เข้ายื่นหนังสือ กับ รองนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม รับหนังสือแทน สปช.นพ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 เรื่อง คือ

1. รัฐธรรมนูญใหม่ ต้องสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และรายได้เมื่อสูงวัย สำหรับทุกคน โดย เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและรัฐสวัสดิการ

2. ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค 2557

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test