ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้บริโภคอุบลฯ เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ

5123494

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อจังหวัดอุบลฯ ยื่นหนังสือ กับ   สปช. อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน (เครือข่ายบ้านมั่นคงอุบลฯ  ) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2 เรื่อง คือ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคมหาสารคาม เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ

5123493

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.45 น. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม เข้ายื่นหนังสือ กับ รองนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม รับหนังสือแทน สปช.นพ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2 เรื่อง คือ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน