ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

กสทช. สุภิญญา เข้มแนะสื่อเมืองกาญจน์รับโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดูใบอนุญาตให้ครบถ้วน

SupinyaKlangnarong
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระดมความคิดเห็นความร่วมมือ การดำเนินงาน มีผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทั้งที่มีใบอนุญาตและ ใบอนุญาตทดลองออกอากาส และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต ทั้งประเภทธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน เข้าร่วมกว่า 70 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคอุบลฯ เสนอ สปช. หนุนองค์การอิสระ

5123494

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อจังหวัดอุบลฯ ยื่นหนังสือ กับ   สปช. อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน (เครือข่ายบ้านมั่นคงอุบลฯ  ) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2 เรื่อง คือ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test