ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

อีสานเดินหน้าแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.ทางวิทยุ-โทรทัศน์

DSCF2545

เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน จับมือรองผู้ว่าฯ ขอนแก่น ร่วมลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุและโทรทัศน์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

อีสานเดินหน้าแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.ทางวิทยุ-โทรทัศน์

DSCF2545

เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน จับมือรองผู้ว่าฯ ขอนแก่น ร่วมลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุและโทรทัศน์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test