ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ยื่นหนังสือ สปช.เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในส่วนด้านทรัพยากรพลังงาน

580424 news
23 เม.ย. คปพ. ยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธาน สปช.เพื่อขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับสภาปฏิรูป เฉพาะบางรายมาตราที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพลังงาน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เริ่มปฏิบัติการแอพไลน์ สายตรวจประชาชนอาสา

580410 appline1
สมาคมผู้บริโภคสงขลาปฏิบัติการสายตรวจประชาชนอาสาโดยร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 พร้อมใช้แอพไลน์ สายตรวจประชาชนอาสา

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน