ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ข้อเสนอปฏิรูปเร่ง สปช.พะเยา พิจารณาองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

4546454

(27 พ.ย. 57-พะเยา) คณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภค/เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ จ.พะเยา ยื่นข้อเสนอกับ สปช.จังหวัดพะเยา เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและข้อเสนอการร่างรัฐธรรมนูญ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปชช.อีสาน ยื่นสปช.รัฐธรรมนูญใหม่ต้องสร้างความเป็นธรรม

11533
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 57 ณ เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ สถาองค์กรชุมชน. ข่ายผู้บริโภค ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด สกลนคร, หนองคาย, นครพนม ยื่นข้อเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ต้องสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพและรายได้เมื่อสูงวัยสำหรับทุกคน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน