ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เผยผลสำรวจ ปชช. หวังพึ่ง ‘เบี้ยยังชีพ’ เมื่อสูงวัย

Image00005
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อความมั่นคงในชีวิตเมื่อสูงวัย พร้อมเสนอรัฐออกฎหมายระบบบำนาญแห่งชาติต้องมีความมั่นคงรองรับ 3 ชั้น คือ มีความปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มความมั่งคั่งให้ชีวิต

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มูลนิธิโรคไตจัดเวทีให้ความรู้การบริจาคอวัยวะ ให้ความรัก ให้ชีวิต เพื่อนช่วยเพื่อน

580907 news1
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิโรคไต ชมรมเพื่อนโรคไต จัดเวทีประชุมวิชาการสู่ประชาชนตามโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต "ให้ความรัก ให้ชีวิต เพื่อนช่วยเพื่อน"

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test