ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

มูลนิธิโรคไตจัดเวทีให้ความรู้การบริจาคอวัยวะ ให้ความรัก ให้ชีวิต เพื่อนช่วยเพื่อน

580907 news1
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิโรคไต ชมรมเพื่อนโรคไต จัดเวทีประชุมวิชาการสู่ประชาชนตามโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต "ให้ความรัก ให้ชีวิต เพื่อนช่วยเพื่อน"

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผู้ป่วยบุกพาณิชย์ ขอให้คุมราคายารักษาชีวิตประชาชน

51804
ผู้ป่วยบุกพาณิชย์ จี้ทำหน้าที่รักษาชีวิตประชาชน ไม่ใช่นิ่งเฉยปล่อยบริษัทยาคร่าชีวิตประชาชนด้วยยาราคาแพง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test