จัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค 7 เดือน ไม่คืบ! ร้อง สว.ตรวจสอบ สปน. ปมประกาศชื่อองค์กรผู้บริโภคล่าช้า

25022020 pic 2 2

ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคยื่นร้องเรียนต่อ อนุ กมธ. สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบ สปน. เรื่องปัญหาความล่าช้าการจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค ชี้ผ่านมากว่า 7 เดือนยังจดแจ้งไม่แล้วเสร็จ ออกประกาศสร้างภาระให้องค์กรผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

หยุดยื้อ! เครือข่ายผู้บริโภคเร่ง สปน. ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านจดแจ้งฯ ทันที

 news pic 30012020 1

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จัดเสวนา "หมดเวลายื้อ เราต้องการสภาองค์กรผู้บริโภคเดี๋ยวนี้" พร้อมเรียกร้องสำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test