ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เสนอ สปช.เลย หนุนองค์การอิสระ

512347

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย นายสุรยุทธ สุระท้าว ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเลย และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเลย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปชช. ดันบำนาญแห่งชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ

571105001

ภาคประชาชนกว่า 50 คน ร่วมกันผลักดันให้เกิด พรบ.บำนาญแห่งชาติ เพื่อพลเมืองทุกคนในประเทศ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test