ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

"กองทุนแสงอาทิตย์" เปิดตัว ‘โรงพยาบาลภูสิงห์’ รพ. แสงอาทิตย์แห่งที่ 4 จากเงินบริจาคของประชาชน

 FFC 191062 Photo TH Solar Fund 1

“กองทุนแสงอาทิตย์” ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์แก่ รพ. ภูสิงห์ พร้อมเปิดตัวเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 4 จากเงินบริจาคของประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

“กองทุนแสงอาทิตย์” ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์แก่ รพ. แสงอาทิตย์ 'ทุ่งศรีอุดม'

S 16662565 2

“กองทุนแสงอาทิตย์” ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์แก่ รพ. ทุ่งศรีอุดม นับเป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์แห่งที่ 3 จากเงินบริจาคของประชาชน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test