การปล้นโดยถูกกฎหมาย

เขียนโดย ชูชาติ คงครองธรรม. จำนวนผู้ชม: 4240

สวัสดีครับ.....ท่านผู้อ่านทุกท่าน

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์ที่เกี่ยวกับ สาระความรู้ในด้านกฎหมายวันนี้จะขอเสนอในเรื่องของ การปล้นโดยถูกกฎหมาย จะเป็นอย่างไรเมื่อดอกเบี้ยกินเรา

 

ปัจจุบันผู้บริโภคตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันหลายราย ซึ่งมีความรู้สึกว่าตนเองกำลังจะถูกปล้นโดยที่ไม่ผิดกฎหมายจากพวกสถาบันการเงินต่าง ๆ  การที่ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อทางการตลาดทำให้หลงลืมตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บภายหลังที่นำบัตรเครดิตไปใช้ ซึ่งจะเห็นว่าทุกค่ายบัตรเครดิตกำหนดไว้ในอัตราที่สูงไม่แพ้กัน คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 หรือร้อยละ 20   อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังไม่นับรวมกับเงินกินเปล่าที่แฝงมาในรูปของค่าธรรมเนียมสาระพัด เช่นค่าวงเงินการใช้บัตร ค่าใช้บริการบัตร ค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายชำระ ค่าผิดนัดจ่ายชำระ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมทวงถาม กรณีของผู้ใช้บัตรชำระเงินล่าช้า

ซึ่งเมื่อคำนวณดูแล้ว สารพัดค่าที่จะกล่าวอ้างรวมกันแล้วอยู่ในอัตราที่สูงมาก บางรายอาจจะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเสียอีก ที่ผ่านมาทางรัฐบาลหลายยุค พยายามแก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในหลายรูปแบบ มีทั้งมาตรการปรับ ลด พัก สารพัดรูปแบบ แต่ดูเหมือนมาตรการเหล่านี้จะใช้ไม่ได้ผล เพราะเป็นแค่ผักชีโรยหน้า ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด  หนี้สินของประชาชนที่พุ่งขึ้นอย่างมากในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหนี้ ซึ่งนับรวมเจ้าหนี้บัตรเครดิตด้วย

อันที่จริงเรามีกฎหมายควบคุมเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 654 ให้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี แต่กลับมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ทางสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตได้ไม่เกินร้อยละ 18  บวกกับดอกเบี้ยผิดนัดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆไม่เกินร้อยละ 2 รวมแล้วก็เป็นร้อยละ 20 ต่อปี

เมื่อมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราเช่นนี้ พอเอาเข้าจริง ๆ ก็ไม่เห็นมีการยึดกฎหมายหรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด กลับรุมกินโต๊ะผู้บริโภคอย่างสนุกสนาน

สุดท้ายผู้ตกเป็นเหยื่อก็คือประชาชนที่หลงเชื่อเทคนิคทางการตลาด หนีไม่พ้นหนี้สิน และหลายรายยอมเสียประวัติทางการเงินเพราะทนถูกเอาเปรียบไม่ไหวและรู้สึกว่ากำลัง...  โดน ปล้นโดยถูกกฎหมาย

เพราะฉะนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยากแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ว่าง ๆลองหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณาดูบ้าง น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยแก่ประชาชนดีกว่ามานั่งทะเลาะกันอยู่ทุกวัน.....นะขอรับ

พิมพ์