มพบ.จัดอบรม อาสาสมัครเฝ้าระวังรถโดยสารเติมสิทธิ์ให้ผู้บริโภค

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค วันที่ . จำนวนผู้ชม: 1610

600228 newscar2
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย หวังให้ความรู้และปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาด้านบริการรถโดยสารสาธารณะ

 

นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการรถโดยปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า กลุ่มที่อบรมนั้นเป็นอาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานของเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โดยได้อบรมไปแล้วคือ ภาคตะวันตกจำนวน 8 จังหวัดเมื่อวันที่ 13-14 ก.พ. ภาคเหนือจำนวน 5 จังหวัด ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19-20 ก.พ. โดยเน้นอบรมเกี่ยวกับสถานการณ์การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ระบบบริการรถโดยสารสาธารณะไทย แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ รวมกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

600228 newscar1
“นอกจากการให้ความรู้ผู้บริโภคและเสนอนโยบายความปลอดภัยด้านรถโดยสารสาธาณณะแล้ว การพัฒนาระบบการกลไกการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคนั้นสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะให้ความรู้และการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทางมูลนิธิฯและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคต้องก้าวไปด้วยกันเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคที่ประสบอุบัติเหตุที่มีอัตราความรุนแรงของอุบัติเพิ่มขึ้น รวมถึงการได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการเรียกร้องชดเชยเยียวยาได้ทันเล่ห์ของบริษัทประกันภัยต่าง รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านคดีกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภยยังขาดความรู้ด้านการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเป็นจำนวนมาก” นายคงศักดิ์กล่าว

อนึ่งจากสถิติรถโดยสารที่จดทะเบียนสะสมกับกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 156,089 คัน โดยเป็นรถตู้โดยสารจำนวน 41,202 คัน แบ่งเป็นรถตู้โดยสารประจำทาง 16,002 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 24,136 คัน และรถตู้ส่วนบุคคล 1,064 คัน

พิมพ์