2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1559 views
รายการตอนพิเศษ สนทนากับ คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา เรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานไทย ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ใช้พลังงานทั้งประเทศ

Add Your Comments

Related Videos