ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ร้องเรียนเสร็จเรียบร้อย

ขณะนี้ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ได้รับเรื่องราวของคุณแล้ว

ร่วมสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

สมัครสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อ 

ร่วมบริจาค

 

 

 

พิมพ์ อีเมล