ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ร้องทุกข์ Online บริการสาธารณะ

รายละเอียดผู้ร้องเรียน
ชื่อ - สกุลผู้ร้องเรียน Online*
เลขที่บัตรประชาชน*
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการร้องเรียน  
 
 
 
 
เคยร้องเรียนที่อื่นไหม/เมื่อไหร่/เป็นยังไงบ้าง*  
อยากให้ทางมูลนิธิฯช่วยเหลืออย่างไรบ้าง*  
เอกสารแนบ
ขนาดไม่เกิน 3 MB
สามารถแนบ file ประเภท.pdf .jpg .jpeg .png และ.gif
File 1  
 
 
 
 
 

สนับสนุนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
สนใจสมัครสมาชิกวารสารฉลาดซื้อ*  
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารหรือไม่*
มีความสนใจร่วมบริจาคให้มูลนิธิฯ*
 

พิมพ์ อีเมล