แผนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 14143

ท่านสามารถเดินทางมาที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ทั้ง 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 : ซอยราชวิถี 7 (กรณีผ่านถนนราชวิถี) เดินเท้าจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ

เส้นทางที่ 2 : ซอยวัฒนโยธิน (กรณีผ่านซอยรางน้ำ)

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37 แฟกซ์ 02 248 3733

 

 

พิมพ์