2,400 ล้านบาท

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.). จำนวนผู้ชม: 2783

อมเงินไปเป็นปี ปตท.เพิ่งได้คิด คายเงินค่าน้ำมันเตาที่ขายให้โรงไฟฟ้าแทนก๊าซที่รั่วในอ่าวไทยเมื่อ มิ.ย.54 ประชาชนได้เงินคืนอย่างน้อย 2,400 ล้านบาท

พิมพ์